Projekt 11238 Avslutat Information om CraX1 - Handboksmetoden

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Projektet syftade till att öka kunskapen om CraX1 - Handboksmetoden hos Sveriges marknadsaktörer inom anläggningsbyggandet. Metoden utgör resultatet av SBUF-projektet 06087 "Handledning om gjutning av grova konstruktioner - begränsning av temperaturrelaterade sprickor". Omfattade två seminarieserier på en vecka vardera runt hela Sverige. Vid seminarierna informerades om begränsningar och möjligheter enligt CraX1 - Handboksmetoden. Det gjordes i form av en halvdags minikurs. Demonstrationsmaterial delades ut, och man informerade om att det fullständiga materialet kan beställas till självkostnadspris. Samarbete med LTU.

Projektet slutredovisades i handböckerna:

TEMPERATURSPRICKOR I BETONGKONSTRUKTIONER, Handbok med diagram för sprickriskbedömning inklusive åtgärder för några vanliga typfall

DEL D Bakgrund och beskrivning av fallet vägg på platta.
DEL E Temperaturdiagram för fallet vägg på platta.

I redovisningen ingick även två beräkningshjälpmedel (excel-ark).


Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt