Projekt 6087 Avslutat Handledning om gjutning av grova konstruktioner - begränsning av temperaturrelaterade sprickor

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Avser begränsning av temperaturrelaterade sprickor. Åtgärdsbeskrivning, scenarier för verkliga konstruktioner och litteraturöversikt. Samverkan med LTU.

Projektansvarig
  • PEAB Sv AB
Projektledare
Relaterade projekt