Projekt 13344 Avslutat Tranparent Underground Structure (TRUST) - management (TRUST 1), kompletterande finansiering

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Transparent Underground Structure (TRUST) består av totalt åtta projekt som samverkar inom fyra teman, varav management är ett. Syftet med TRUST är att bidra till utvecklingen av mer effektiva och hållbara processer för planering, projektering, byggande och förvaltning av undermarksanläggningar. TRUST engagerar forskare från de fyra universiteten inom Sveriges bygguniversitet samt Uppsala universitet och de nio pågående doktorandprojekten utgör en viktig framtida kompetensförsörjning. TRUST1-projektet har framgångsrikt pågått sedan 2012 med en finansiering av totalt 5078 tkr. Hela projektet avses slutredovisas under år 2016. Management (TRUST 1) består av två delar 1) Samordning och kommunikation och 2) Innovation/Implementering. Denna ansökan avser del 1), "samordning och kommunikation".

Projektansvarig
  • NCC Infrastructure AB
Projektledare
Relaterade projekt