Projekt 11875 Avslutat Detektering av mögel i byggnader

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Medicinsk och mikrobiologisk expertis har utvecklat en metod för att enkelt mäta mögelenzym i inomhusluft. Syftet med projektet var att undersöka om metoden kan ge en snabb indikation om riskerna för mögelförekomst.

Mätförfarandet är enkelt och provresultaten kan erhållas omedelbart om analysutrustning finns tillgänglig, alternativt kan prover lätt skickas för analys på laboratorium. Byggsektorn har hittills ofta varit hänvisad till subjektiva tyckanden; denna metod kan ge en metod att objektivt klassificera byggnader.

Samfinansierades med BioFact, Mycometer och Fuktskadeteknik.

Slutredovisningen utgörs av seniorforskningsrapporten "Detektering av mögelskada genom mätning av mögelenzym" Ragnar Rylander (BioFact Environmental Health Research Center), Thomas Hulander (Fuktskadeteknik AB,) och Morten Reeslev (Mycometer ApS, Köpenhamn, Danmark).

Projektansvarig
  • Skanska Project Support AB
Projektledare
Relaterade projekt