Projekt 12491 Avslutat Harmonisering och verifieringsmodell för Svebys riktlinjer

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Avsikten med detta projekt var att skapa en bättre enhetlighet inom Sveby-materialet och så att säga ”knyta ihop säcken” genom att:
- Förtydliga processbeskrivningen i en handledning som enkelt beskriver hur Sveby-materialet hänger ihop och ska användas och harmonisera innehållet i rapporterna
- Skapa ett verifieringshjälpmedel som komplement och mall för ett avslutande redovisningssteg mot beställare och myndigheter.

Slutredovisningen utgörs av rapport "Sveby Harmonisering och Verifiering", Johanna Snygg och Per Levin, bägge Projektengagemang (nio sidor).

Projektansvarig
  • Skanska Kommersiell Utveckling Norden
Projektledare
Relaterade projekt