Projekt 13600 Avslutat Digital prekvalificeringsplattform vid upphandling

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Flertalet kommuner har vittnat om att de får för få anbud vid upphandlingar enligt Lagen om Offentlig Upphandling. Att kunna förenkla upphandlingsförfarandet har varit målet med denna rapport. I rapportens slutsatser nämns bland annat:
- En möjlighet för anbudsgivare att digitalt lämna uppgifter som kan användas i flera upphandlingar såväl inom samma upphandlande organisation som inom andra områden, vilket skulle öka konkurrensen och inbjuda mindre och medelstora företag till dessa processer.
- De upphandlingar av ramavtal som förekommer frekvent borde i stora delar innehålla likartade krav på anbudsgivaren. Dessa skulle kunna standardiseras för anbud både inom kommunen och i andra kommuner.

Alla företag skulle ha fördel av en typ av plattform med poster för pre-kvalificering för anbudsförfarandet och en form av förenkling av anbudsprocesserna generellt.

Projektansvarig
  • Byggföretagen
Projektledare