Artikel Digital plattform vid upphandling

Publicerad

- skulle bidra till att bjuda in små- och medelstora byggföretag i processen och därmed öka konkurrensen.
Att som upphandlande myndighet aktivt underlätta deltagande genom transparens och information är konkurrensbefrämjande.
Att som upphandlande myndighet aktivt underlätta deltagande genom transparens och information är konkurrensbefrämjande.

Att ha möjlighet att lämna anbud digitalt skulle öka konkurrensen och bidra till att bjuda in små- och medelstora byggföretag till LOU-processen. Upphandlingar av ramavtal skulle kunna standardiseras för anbud, en form av pre-kvalificering där anbudsgivare med årlig uppdatering, lämnar uppgifter.

Även större företag kan dra fördel av en digital plattform för att förenkla anbudsprocesser generellt. Plattformen skulle kunna åstadkommas inom ett system typ Vismas eller i ett företag typ Svenska Ledargruppen AB.

Ett anbud skulle bestå av pris och en hänvisning till plattformen. Det skulle stärka konkurrens och utveckling, då erfarenheter inom den upphandlande organisationen skulle underlättas. Även aAnbudsgivarens insats i form av tid och pengar skulle minska, vilket i förlängningen gör det mer attraktivt att lämna anbud.

Bakgrund

I samband med upphandlingar enligt LoU upplever många små och medelstora byggentreprenörer att kraven på formella dokumentation är väldigt omfattande och att det tar förhållandevis stora resurser i anspråk att inför varje nytt anbud sammanställa dokumentationen.

Ett dilemma är att olika upphandlande enheter bitvis har olika krav på formell dokumentation vilket gör att processen måste anpassas för varje anbud. Konsekvensen blir att små och medelstora aktörer bitvis avstår från att lämna anbud i upphandlingssituationer. Inte minst i fall där anbudssumman upplevs som låg i förhållande till arbetet med att sammanställa nödvändig dokumentation.


Kontakt