Projekt 13266 Avslutat Säkrare och effektivare arbetsmetoder på kyrktak och liknade byggnader.

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektet har haft syftet att utreda förhållanden vid underhåll av kyrktak och då framförallt kyrktak försett med kyrkspån och möjligheter att tekniskt och administrativt förbättra möjligheterna till ökad säkerhet.
De flesta kyrktak försedda med kyrkspån är branta och belägna relativt högt.
De flesta kyrktaken är gamla och historiskt intressanta. Antikvariska hänsyn måste tas. Även markförhållanden runt kyrkan med befintliga och tidigare gravar måste beaktas vid val av arbetsmetoder.
Det handlar om risk för fall till lägre nivå, ergonomiska problem vid arbete på branta tak, kemiska hälsorisker vid hantering av tjära och rengöringsmedel. Samtal i möten, workshops, samt vid intervjuer av verksamma, hag gett en bra bild över förhållande, begränsningar och möjligheter.
Exempel på en så kallad jämförande riskanalys har tagits fram.
De metoder som studerats är - Ställning från mark - Mobil arbetsplattform - Permanenta tillträdes- och förankringsanordningar på taket - Personlig fallskyddsutrustning inklusive tillfälliga förankringsanordningar I
Utveckling av för kyrkspåntak anpassade taksäkerhetsanordningar, nockräcke, förankringsanordningar och snörasskydd, har utförts.
Anordningar följer svenska standarder och har provats av provnings- och forskningsinstitut RISE. Metoderna och permanenta anordningar har bedömts och anpassats efter krav på antikvarisk hänsyn. Vår förhoppning är att resultatet ska underlätta arbetet med att planera och utföra underhåll av kyrktak.Projektansvarig
  • Kyrktak bygg och konsult AB
Projektledare