Projekt 14325 Pågående Energieffektivare badhus

Projekttid

Sammanfattning

Enligt en rapport från energimyndigheten 2009, är badhus den mest energiintensiva idrottsanläggningstypen med en genomsnittlig energianvändning på ca 400 kWh/m2år och en variation mellan 230–880 kWh/m2år. Intervjuer med fastighetsägare har även visat att energianvändningen oftast är högre än den redovisade i statistiken då vissa energiposter saknas. Andra rapporter visar att badhus kan använda så mycket som 1 600 kWh/m2år . Trots detta, finns det inte så mycket litteratur om hur man kan spara energi samt hur mycket energi man kan sparar med olika åtgärder.

Med det senaste tidens ökning av energipris, fokus på miljöpåverkan och resurseffektivitet, försöker flera badhusförvaltare spara energi och kostnader genom olika åtgärder. Dessa energibesparingar har inte alltid lyckats när det gäller fuktsäkerhet, och det har uppstått fukt/korrosionsproblem i vissa anläggningar som har försökt spara energi genom att reducera ventilationsflödet.Projektet i denna ansökan kommer att studera pooltäckning i ett nyproducerat badhus för att utvärdera lösningen samt identifiera risker och möjligheter när det gäller energieffektiviseringar i badhus.

Studien kommer att analysera energipåverkan samt innemiljö vid tre olika driftfall i objektet. Ett fall ska återskapa en traditionell driftfall, ett driftfall med bara pooltäckning och det tredje driftfall med reducerat ventilation med pooltäckning.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt