Projekt 8106 Avslutat Beständighet hos putsade fasader(forts 6042)

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Har studerat putsade fasader med avseende på sprickbildning och missfärgning - vilka faktorer som är avgörande för sprickbildning samt olika faktorers inverkan på missfärgning.

Projektet redovisas i rapporterna Sprickbildning i puts på isolering - Undersökning av grundläggande mekanismer (72 s), Manouchehr Hassanzadeh, LTH samt Sprickbildning i puts på isolering - Försök på provväggar (29 s), Kenneth Sandin, LTH.

Projektansvarig
  • Interoc Fasad
Projektledare
  • Jan Persson
Relaterade projekt