Projekt 13054 Avslutat Ökat tillåtet grundtryck på berg

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Syftet med detta dokument är utvärdera en mer tillförlitlig metodik för att ta fram ett
karaktäristiskt tillåtet grundläggningstryck baserat på systematisk utvärdering av bergmassans mekaniska egenskaper. Vidare är syftet också att dokumentet skall kunna utgöra ett underlag som medför att ett mindre trubbigt och en mer tillförlitlig metodik, än den som redovisas i TK Geo, används för att ta fram ett dimensionerande grundtryck vid grundläggning på berg. Entreprenörer, konsulter och beställare bedöms kunna dra stor nytta av resultatet. Det skapar möjlighet för entreprenörer och konsulter att utnyttja och utveckla befintliga grundläggningsmetoder, och därmed effektivisera grundläggningsarbetet, upphandlingsprocesser samt öka konkurrensen och kostnadseffektiviteten.

Projektansvarig
  • NCC Construction
Projektledare