Artikel Prognosstyrd dynamisk vägdrift

Publicerad

Modern teknik och digitalisering kan effektivisera även traditionella verksamheter som vinterväghållning.
Vägklimatet kan variera kraftigt inom ett driftområde. Det finns behov att justera för dessa variationer för att uppnå resurseffektivitet. Syftet med det här projekt var att med dynamisk vägbeskaffenhetsinformation från dagens beslutsstödsystem skräddarsy produktionsåtgärder för en mer produktiv och hållbar vinterväghållning. Effektmålet uppnås genom att integrera beslutsstödsdata från högupplösta vägväderprognostjänster i redan befintliga GPS-, lednings- och uppföljningssystem.
Vägklimatet kan variera kraftigt inom ett driftområde. Det finns behov att justera för dessa variationer för att uppnå resurseffektivitet. Syftet med det här projekt var att med dynamisk vägbeskaffenhetsinformation från dagens beslutsstödsystem skräddarsy produktionsåtgärder för en mer produktiv och hållbar vinterväghållning. Effektmålet uppnås genom att integrera beslutsstödsdata från högupplösta vägväderprognostjänster i redan befintliga GPS-, lednings- och uppföljningssystem.
Projektet Prognosstyrd dynamisk vägdrift visar att man genom att integrera beslutsstödsdata från befintliga högupplösta vägväderprognostjänster i GPS-, lednings- och uppföljningssystem kan skräddarsy vinterväghållningens produktionsåtgärder och få en mer hållbar och produktiv vinterväghållning.

Det här utvecklingsprojekt som effektiviserar vinterväghållningen vann SBUF-utmärkelsen Årets Innovation 2018. Förutom stora fördelar för vägtrafikanterna leder tekniken även till hållbar tillväxt och bättre arbetsmiljö.

Projektet som vann Årets Innovation 2018 har kombinerat väderprognoser med realtidsdata från fordon och väginformationssystem till ett beslutsstödsystem för driftledningspersonal och maskinförare. Genom optimering av både rutter och åtgärder för halkbekämpning minskar totalkostnaden och miljöbelastningen samtidigt som arbetsmiljön förbättras och trafiksäkerheten höjs.

Projektet visar att modern teknik och digitalisering kan effektivisera även traditionella verksamheter som vinterväghållning. Projektledare för projektet har varit Andreas Bäckström från Svevia AB.


Kontakt