Projekt 11104 Avslutat Ljudreduktion vid keramiska beläggningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Projektet kartlade ljudproblem i samband med keramiska golvbeläggningar och hur dessa problem kan avhjälpas. Projektet ligger till grund för framtagande av ljudanpassade systemlösningar för olika typer av ljudisoleringssystem och bjälklag. Samarbete med Byggkeramikrådet med flera.

Resultatet redovisas i rapporten "Ljudreduktion vid keramiska beläggningar", Bengt Persson och Erik Berggren, NCC (68 sid jämte bilagor).

Projektansvarig
  • NCC
Projektledare
  • Erik Berggren
Relaterade projekt