Projekt 9096 Avslutat Ljudreduktion vid keramiska golvbeläggningar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med detta inledande projektet har varit att studera ljudproblem i samband med keramiska golvbeläggningar samt att inventera befintlig teknik för stegljudsreduktion i form av systemlösningar för olika typer av bjälklag. Arbetet har utförts av NCC Teknik i samarbete med bland andra KM Akustikbyrån AB. I projektrapporten betonas särskilt att de färdiga systemlösningar som finns tillgängliga idag ställer olika krav på projektering och utförande och för vissa av systemen måste de specifika kraven beaktas tidigt i projekteringen för att ett fullgott slutresultat ska kunna uppnås.

Projektansvarig
  • NCC AB
Relaterade projekt