Projekt 11945 Avslutat Utvecklingsprojekt Flotab - applikation av Lean Construction metoder för effektivare samverkan i byggprocessen

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Det övergripande syftet med projektet var att effektivisera projektgenomförandet av projekt flotationsanläggning vid LKAB -Svappavaara genom erfarenhetsåterföring från LKAB:s MK3 - projekt vid Vitåfors. Alternativa metoder för produktionsstyrning - Last Planner metodik - användes vid projektet i Svappavaara för att få bättre styrning och kontroll av byggproduktionen. Metoden uppmuntrar till ett ständigt förbättringsarbete genom att systematiskt ta tillvara förutsättningarna för ett produktivt genomförande och genom att systematiskt följa upp och lära av tidigare erfarenheter. Resultatet blev en effektivare samverkan, bättre ekonomi och arbetsmiljö.

Slutredovisning utgörs av rapporten "Innovationsprojekt Flotab - applikation av Last Planner för effektivare samverkan i byggprocessen", Bengt Toolanen, LTU (84 sidor med bilagor).

Projektansvarig
  • NCC Construction
Projektledare
Relaterade projekt