Projekt 11733 Avslutat Innovation Stockholm - ett öppet innovationssystem för bättre arbetsmiljö och hälsa

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Innovation Stockholm skall fånga upp människor med idéer som under rådgivning och mentorskap får möjligheten att pröva sin idé och att även kommersialisera den.

Detta projekt utvecklade och kommersialiserade cirka 50 arbetsmiljöförbättrande innovationer inom byggsektorn. Dessutom analyserades de samhälleliga, hälsomässiga och kommersiella effekterna av detta.

Samfinansiering med Vinnova.

Projektansvarig
  • Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Projektledare
Relaterade projekt