Projekt 11789 Avslutat Uppföljning av bärighet och deformationsutveckling vid inventering och nybyggnad i Göteborgs Hamn

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Projektet syftade till att med EMU-spolar mäta sättningar i överbyggnader hos terminalytor inom Göteborgs Hamns område.

Arbetet har dokumenterats i examensarbetet "Uppföljning av bärighet och deformationsutveckling vid inventering och nybyggnad i Göteborgs Hamn", Maria Rimstedt, avd f geologi och geoteknik, Chalmers Tekniska Högskola 2006.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt