Projekt 11694 Avslutat Mätning av bärighetstillväxt vid varierande packningsinsatser på fördelningslager och förstärkningslager i en överbyggnad

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Syftet med projektet var att utvärdera olika typer av bärighetsmätningar, att studera relationen mellan uppmätt bärighet och permanent deformationstillväxt samt att utveckla kunskap som gör det möjligt
· att optimera de obundna lagrens funktion med avseende packningsinsats i syfte att minimera permanent deformationstillväxt,
· att föreslå anpassade bärighetskrav för terminalytor med högre laster och
· att klarlägga var permanenta deformationer uppkommer i överbyggnaden.
Har genomförts i form av ett fältförsök bestående av i första hand en provyta med en längd på ca 20 m.
Har utförts i samarbete med Chalmers. Samfinansiering med Göteborgs Hamn AB, SBS och Eliassons Maskin AB.

Projektet redovisas i examensarbete 2005:85 "Mätning av bärighetstillväxt vid varierande packningsinsatser på fördelningslager och förstärkningslager i en överbyggnad", Andreas Olsson, Chalmers.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt