Projekt 11546 Avslutat Reparation och förstärkning av betongkonstruktioner - miljövänlig förstärkning med hjälp av kolfiberkomposit

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Webbplats

Sammanfattning

Forskning vid LTU. Syftet med projektet var att undersöka förutsättningarna för att använda mineralbaserat lim vid förstärkning av befintliga konstruktioner med kolfiberkomposit. Samfinansiering med Vägverket, Sto Scandinavia och EU-projektet Sustainable Bridges.

Slutrapporten utgörs av licentiatuppsatsen "Strengthening of concrete structures by the use of mineral based composites", Thomas Blankswärd, LTU (283 sidor med bilagor).Projektansvarig
  • Skanska Teknik AB
Projektledare
Relaterade projekt