Projekt 12658 Avslutat Farligt avfall som applikation

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Med stöd från SBUF togs 2003-2004 fram en handbok "Farligt avfall - bygg och anläggning". Handboken har fått stort genomslag, är fortfarande efterfrågad och har nu spridits i 9 000 exemplar.

Detta projekt har syftat till att uppdatera innehållet i handboken "Farligt avfall - bygg och anläggning" och utveckla den som applikation till iPhone och Android och därigenom göra innehållet än mer lättillgängligt.


Projektansvarig
  • Veidekke Entreprenad AB
Projektledare
Relaterade projekt