Projekt 12522 Avslutat Underhåll av databas över provvägar

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial
Informationsblad

Sammanfattning

Syftet med projektet har varit att ta fram en databas över de provvägar som utförts i Sverige under den senaste 20-30 årsperioden. Målet är att få en samlad bild över vilka material, konstruktioner med mera som testats i form av provvägar, antingen mindre teststräckor eller hela vägobjekt samt ange vilka uppgifter som finns om respektive provväg med information om källor till de dokument eller rapporter som beskriver dessa provvägar.

Målsättningen är att kunna använda data och erfarenheter från befintliga provvägar vid vidareutveckling inom vägbyggnadsområdet.

Slutredovisningen utgörs av (1) rapporten "Databas över provvägar", (2) "Handledning för användare av provvägsdatabasen", och (3) databasen som finns tillgänglig på webbplatsen www.vti.se/pvdb.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt