Projekt 11034 Avslutat Höghus Lilla Bommen, Göteborg, uppföljning av kohesionspålning i mäktiga lerlager

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

Syftade till att utvärdera grundläggningen under 22-våningshuset Lilla Bommen i Göteborg, uppfört 1987-88. Omfattade sammanställning och analys av tidigare utförda samt planerade mätningar. Samfinansiering med Pålkommissionen.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Höghus Lilla Bommen, Göteborg. Uppföljning av kohesionspålning i mäktiga lerlager" av Peter Claesson, Gunnar Holmberg och Jan Romell.

Projektansvarig
  • Skanska Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt