Projekt 13971 Avslutat Provbelastning av instrumenterad mantelburen påle i lera, tvådygnsförsök

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport

Sammanfattning

Detta projekt innefattar en provbelastning av en mantelburen påle i postglacial lera. Syftet är öka förståelsen för pålens beteende tillsammans med jorden, främst styvhet och kapacitet i detta fall även som en funktion av tiden. Pålen är 50m lång och sitter i ca
90m lera i Göteborg. Den är instrumenterad med töjningsgivare för bedömning reaktioner i pålen mot djupet.

Till skillnad från försöket 2018, då pålen lastades upp mer ”standardiserat” till brott om ca 15 steg a 15 minuter, belastades nu pålen upp till 65% av brottbärförmågan uppmätt 2018 (1820kN) och därefter hölls lasten i två dygn, för att se hur reaktionerna längs med pålen varierar med tiden och för att bestämma styvheterna för olika reaktioner.

Resultaten tyder på att styvheterna ökar rejält mot djupet. Fjäderstyvheterna varierar kraftigt med belastningstiden och amplituden samt att bärförmågan ökat marginellt från försöket 2018.

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare
Relaterade projekt