Projekt 13971 Pågående Provbelastning av instrumenterad mantelburen påle i lera, tvådygnsförsök

Projekttid

Sammanfattning

Detta projekt innefattar en provbelastning av en mantelburen påle i postglacial lera. Syftet är öka förståelsen för pålens beteende tillsammans med jorden, främst styvhet och kapacitet i detta fall även som en funktion av tiden.

Pålen är 50m lång och sitter i ca 90m lera, den är instrumenterad med töjningsgivare för uträkning av krafter och moment på olika nivåer. Pålen finns kvar från ett tidigare utvecklingsprojekt finansierat av Peab, Vinnova och Trafikverket och nu ges en unik möjlighet att se på "lång" sikt vad som händer vid belastning. Istället för som förra gången, då pålen lastades upp till brott om ca 15 steg a 15 minuter, lastas nu pålen upp till 70% av brottbärförmågan från 2018 (1820kN) och därefter hålls lasten i två dygn, för att se hur reaktionerna blir längs med pålen med tiden.

Projektansvarig
  • Peab Anläggning AB
Projektledare
Relaterade projekt