Projekt 13036 Avslutat Förstudie ProduktionBygg

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Informationsblad

Sammanfattning

Inom projektet "ProduktionBygg" har fyra framtida riktningar studerats för att avgöra om de har potential att utvecklas till verkliga byggproduktionsmetoder som stöttar balansen mellan flexibilitet och standardisering:
- 3D-utskrifter inom byggande
- Robotar inom byggsektorn
- Geometrisäkring
- Big Data

Riktningarna har diskuterats och studerats i samverkan mellan fyra företag: NCC, Skanska BoKlok, Lindbäcks Bygg och PEAB.
Vidare har fyra forskargrupper medverkat: Byggkonstruktion och -produktion och Datorstödd maskinkonstruktion vid Luleå tekniska universitet, samt Energi och miljö och Produkt- och produktionsutveckling vid Chalmers.

Resultaten visar att 3D-utskrifter inom byggandet har potential att komplettera nuvarande produktionsmetoder för specialkomponenter. Grundstenarna för en implementering finns: digitala modeller, materialkunskap och en allt starkare önskan om kundanpassning.

Robotar inom byggsektorn är ett nygammalt område där utredningen konstaterar att traditionella robotar är användbara till specifika, enskilda uppgifter, men att de alltid måste specialanpassas till villkoren på byggplats. Servicerobotar är ett oprövat område inom byggandet, där återstår fortfarande att identifiera arbetsuppgifter som gör att nyttan uppväger kostnaden.

Geometrisäkring har redan testats inom byggindustrin för att simulera montage med gott resultat. Den allt vidare satsningen på industriellt byggande gör att geometrisäkring som bygger på upprepning av arbetsmoment blir aktuell som metod. Genom att simulera hur tillverkningsvariation påverkar produktkvaliteten ökas möjligheterna att uppnå en avsevärt högre slutproduktkvalitet genom en förbättrad produktionskvalitet. Om man adderar en modell av plattformen (byggsystemet) ökar möjligheterna till god analys i produktutveckling och projektering avsevärt.

Big Data är ett område där byggindustrin inte gjort stora ansträngningar ännu. Många idéer finns kring hur analyser med Big Data-metodik kan göra att Internet of Things och Industri 4.0 blir relevanta begrepp även för byggindustrin. Ett par av dem är automatiska underhållssignaler från vårt järnvägsnät och styrning av värmesystem i stor skala. En annan vinkel är möjligheten att lära sig mer om det egna företaget genom att tillämpa analysen på all data som redan produceras till exempel kring produktionsplanering, inköp och logistikhantering.

Utvecklingen inom ProduktionBygg fortsätter med en överhörning till SIO-programmet Smart Built Environment.

Slutredovisningen utgörs av rapporten "Produktion Bygg", Helena Lidelöw och Andreas Dagman, LTU (25 sidor och en bilaga).

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt