Projekt 13621 Avslutat Test i verkliga byggprojekt - testpaket för att underlätta tester

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektet har undersökt hur det fungerar att testa ny digital teknik och digitala arbetssätt inom
ramen för pågående byggprojekt, med målet att beskriva metodik för att genomföra tester på ett
framgångsrikt sätt.
Projektet har följt fyra tester som har genomförts på byggplatser i Sverige under 2019. Alla testerna
är genomförda inom programmet Uppkopplad Byggplats. De är:
• Wifi of site, Skanska och TPO, Nya Vårdbyggnaden i Malmö
• Smarta containrar, NCC och Qlocx, NCCs nya huvudkontor Solna
• Digital framdrift, Lindbäcks bygg och LTU, Kv Tallen Piteå
• Sensorer i betong, PEAB och Cementa, Olskroken Göteborg
Projektet har studerat hur testerna genomförs, och vilka utmaningar, risker och framgångsfaktorer
som finns associerade till att testa ny teknik inom verkliga och pågående byggprojekt.
Resultatet av projektet är guiden Skarpa Tester som har tillgängliggjorts i form av en webbsida, och
kan nås via www.skarpa tester.com. Skarpa Tester beskriver hur de fyra olika testerna har genomförts, och vilka risker och framgångsfaktorer som de har haft. Utöver det så innehåller guiden fördjupande texter kring hur man kan tänka kring juridik och avtal, organisation samt tekniskt utförande. Slutligen finns det ett stycke med reflektion och slutsatser.
Den här rapporten beskriver inte projektets resultat, utan fokuserar på arbetsprocessen. För resultat, se guiden.

Projektansvarig
  • Skanska AB
Projektledare