Artikel Så för du in digitala verktyg på byggarbetsplatsen

Publicerad

Guide för att inspirera och underlätta inför införandet.
Generellt så funkar det bättre om man bryter ner införandet av digitala verktyg i flera mindre steg.
Generellt så funkar det bättre om man bryter ner införandet av digitala verktyg i flera mindre steg.

Implementeringen av nya digitala tekniker på byggplatsen handlar mindre om teknikutveckling och mer om människor, kultur och processer. Generellt så funkar det bättre om man bryter ner förändringen man vill åstadkomma i flera mindre delar, och genomför förändringen i mindre steg. 

Tankar & reflektioner kring att lyckas med tester

Ett test är oförutsägbart och osäkert; det är från start oklart om testet kommer lyckas eller misslyckas, och ofta upptäcker man komplikationer på vägen.

Får byggets framdrift vara allt för styrande riskerar testet att hamna vid sidan om, risken är då att det avbryts prematurt vid första motgång. Man har investerat i planering och igångsättning, men får inte tillbaka tillräckligt i kunskap om vad som faktiskt gjorde att det inte fungerade. Blir testet allt för styrande så riskerar det ju å andra sidan att stjälpa hela bygget när det tillstöter komplikationer.

För att lyckas med balansgången krävs det en tydlig organisation, vilja och styrning. Det behövs personer ’på marken’ som ser till att testet förs in i bygget vid rätt tidpunkter, men det krävs även personer högre upp i organisationen som ger tydligt mandat, och ser till att det prioriteras resurser till testet.

Generellt så funkar det bättre om man bryter ner förändringen man vill åstadkomma i flera mindre delar, och genomför förändringen i flera steg.

För att få igenom ett test på ett bra sätt behöver nytta kunna påvisas här och nu. Det finns ofta långsiktig nytta och relevans med innovationen, men om man inte också kan påvisa även den kortsiktiga nyttan blir det ofta tungrott, svårt att få med sig medarbetarna och beslutfattandet hamnar på fel nivå. 

Implementeringen av nya digitala tekniker på byggplatsen är mindre en fråga om teknikutveckling, utan snarare en fråga om människor, kultur och processer. Det handlar oftast om att ta teknik som finns utvecklad för andra branscher och tillämpningar och föra in i byggsektorn, och den egna organisationen. Införandet medför att medarbetare behöver ändra sina arbetsmetoder.

De projekt som lyckas, både med det enskilda testet, men också med uppskalning och implementering är de som förstår att teknik, processer och människor hänger ihop och behöver utvecklas tillsammans.


Kontakt