Projekt 14348 Pågående Putsa med lera

Projekttid

Sammanfattning

Lera är ett av världens äldsta byggnadsmaterial. Människan har byggt bostäder av lera i tusentals år. Även om det fortfarande byggs hus av lera runt om i världen saknas materialet i dagens byggande i Sverige. Det är ett material som tappats bort i dagens moderna byggprocess. Idag finns dessutom ingen storskalig produktion av lera som byggnadsmaterial i Sverige.

Om man vill använda lera från platsen krävs arbetsintensiva insatser som måste utföras på plats. Det saknas en hel del kunskaper kring bygg- och tillverkningsteknik. Lera som byggnadsmaterial kan ha en stor potential att bli ett framtida hållbart byggmaterial i Sverige. Just nu pågår flera parallella projekt runt om i Sverige och Europa som syftar till att klargöra de frågetecken eller utmaningar som finns kring att skala upp användningen av lera som byggnadsmaterial.

I detta projekt avses att utforska lera som puts på innerväggar i bostadsmiljöer inom forskningsarenan HSB Living Lab. Detta ger oss en unik möjlighet att testa lera i en levande boendemiljö. En vägg i två klusterlägenheter samt i tak i två duschar avses putsas och där genomföra mätningar och utvärdering av lerputs i inomhusmiljö.

Syftet med projektet är att öka kunskap och förståelse om användning av lerputs, att se på vilka krav det ställer på byggnation och kompetens hos beställare och entreprenör, hur det upplevs rent estetiskt och slutligen även mäta och utvärdera luftkvalitet samt hållbarhet.

Projektansvarig
  • Peab Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt