Projekt 13678 Avslutat Projektorganisationens olika roller i en digitaliserad byggprocess

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

digitalisering” måste betraktas med en socioteknisk systemförståelse och konkret inkludera frågor om strategi och förändringsledning. Det menar forskarna baserat på resultaten i projektet ”Projektorganisationens olika roller i en digitaliserad byggprocess”. Nyttorna med digitalisering handlar om att möjliggöra nya sätt att arbeta, med ny gränsdragning mellan roller och funktioner. Studiens resultat utgör sammantaget en kritik mot högt ställda förväntningar på digitalisering som transformerande kraft inom samhällsbyggandet. Ökad insikt krävs om att förändring av det tekniska innebär förändring av det sociala, enligt projektet.

Projektansvarig
  • NCC Sverige AB
Projektledare