Projekt 13780 Avslutat Guider för att införa standarder

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Artiklar

Sammanfattning

Projektet har tagit fram en serie guider som arbetsgruppen tror kommer att förenkla för branschen att ta till sig och förstå standarder från BEAst och hur de ska införas.

Standarder från BEAst är tekniskt väl dokumenterade med specifikationer och ganska omfattande dokument som fungerar bra för de som ska införa standarder. Det som varit mindre bra är att övergripande information om användning och nytta inte hållit samma nivå. Under guideprojektet har det tagits fram dessa olika slags guider:

• Steg-för-steg-guider. Dessa är inspelningar med berättarröst som förklarar de olika delarna av standarderna. I och med att det finns flera guider där varje guide består av flera steg, blir det möjligt att hitta den del och den information som respektive målgrupp är ute efter.

• Implementeringsguider. Dessa har tagits fram för BEAst olika standardmeddelanden och kompletterar de specifikationer som finns sedan tidigare med förklaringar, exempel och användarfall.

• Uppdaterade processguider. Dessa består av processdiagram över BEAst standardprocesser för varuförsörjning, anläggning och maskinhyra. I delprocessdiagram finns löpande textguider, förklaringar samt länkar till andra delar av standarden. Projektets slutsats är att resultatet i form av de publicerade guiderna ska leda till att det blir enklare för olika målgrupperna att få förståelse för BEAst:s standarder

Guiderna är öppet publicerade på BEAst webbplats.

Projektansvarig
  • NCC AB
Projektledare