Artikel Guider för digitaliseringsarbetet

Publicerad

Hjälpmedel för att stötta byggföretagens övergång till digitaliserade metoder.
För många byggföretag är det ett stort steg att gå från manuellt och analogt arbete till automatisering och digitalisering. Det innebär ofta mental omställning, förändring i arbetssätt och investeringar i it-lösningar. Nu fins hjälp i form av guider.
För många byggföretag är det ett stort steg att gå från manuellt och analogt arbete till automatisering och digitalisering. Det innebär ofta mental omställning, förändring i arbetssätt och investeringar i it-lösningar. Nu fins hjälp i form av guider.
I ett nätverk av byggbranschens ledande företag och organisationer: ”Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard (BEAst) tar man fram digitala system och standarder för att förenkla och effektivisera vanlig verksamhet inom byggbranschen.

Det sker inom bygg-, anläggnings och installationsområdet och inom området hantering av bygghandlingar och hantering av miljödata.

För många byggföretag är det ett stort steg att gå från manuellt och analogt arbete till automatisering och digitalisering. Det innebär ofta mental omställning, förändring i arbetssätt och investeringar i it-lösningar.

Arbetsgruppen BEAst har tagit fram hjälpmedel i form av guider för att stötta byggföretagens övergång till digitaliserade metoder.

Bland annat steg-för-steg-guider som förklarar olika delar av standarderna, implementeringsguider och uppdaterade processguider.

Kontakt