Projekt 11800 Avslutat Att bestämma den totala riskexponeringen i större infrastrukturprojekt - Metodutveckling

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Slutrapport
Bilagor & fördjupningsmaterial

Sammanfattning

En förstudie, som syftade till att undersöka en metodik att ta fram riskmatriser där man på ett korrekt och invändningsfritt sätt kan hantera den totala riskexponeringen i ett projekt. Detta skall kunna göras både när den totala risken är sammansatt av olika typer av konsekvenser (personskador miljöskador, ekonomisk förlust etc.) och när man har risker som är upprepade. Omfattade beskrivning av riskanalytiska och beslutsteoretiska principer med inriktning på total riskexponering samt AHP-analys med lämpliga personer från Projekt Hallandsås och Citybanan i Stockholm. Samfinansiering med Banverket.

Projektansvarig
  • Skanska-Vinci HB
Projektledare
Relaterade projekt