Projekt 11668 Avslutat SolEl 03-07 etapp II

Projekttid

Fördjupningsmaterial

Webbplats

Sammanfattning

Programmet, som samfinansierades med Formas, Energimyndigheten med flera, syftade till att öka kunskapsnivån om solceller som energikälla och som byggnadskomponent, att identifiera möjliga tillämpningar för fristående och nätanslutna solceller i byggnader samt att öka handlingsberedskapen inför kommersialiseringen av solcellstekniken.
Programmets verksamhet var indelad i
a) en forskningsinriktad del med syfte att bygga upp högskolekompetens inom solcellsystemområdet,
b) en tillämpad del som bygger vidare på etablerad solcellssystemkompetens samt
c) "SolEl-forum - en kompetensuppbyggande och marknadsorienterad mötesplats för framtidens solcellsägare" som på sikt breddar kompetensen till nya aktörsgrupper

Slutredovisningen utgörs av boken "SolEl programmet 1995-2007"

Projektansvarig
  • NCC Construction Sverige AB
Projektledare
Relaterade projekt