Projekt 7048 Avslutat Återbruk av byggmaterial - en jämförande studie av bostadsprojekt

Projekttid

Sammanfattning

Projektet utgick från den återvunna villan vid bostadsmässan 97 i Staffanstorp. projektet ger förslag till hur byggande skall genomföras för att öka möjligheterna till återbruk. Samarbete med LTH.

Projektansvarig
  • JM Bygg
Projektledare
  • Jonas Håkansson
Relaterade projekt