Artikel Vägledning för att hållbarhetsredovisa

Publicerad

Arbeta strukturerat med hållbarhetsarbetet. För små- och medelstora företag.
Många små- och medelstora företag vill gärna arbeta strukturerat med hållbarhetsarbete. För dem, och för de som numera har lagkrav på sig att hållbarhetsredovisa är den här vägledningen till hjälp.
Många små- och medelstora företag vill gärna arbeta strukturerat med hållbarhetsarbete. För dem, och för de som numera har lagkrav på sig att hållbarhetsredovisa är den här vägledningen till hjälp.
Det finns en växande efterfrågan hos företagen inom i bygg- och anläggningsbranschen på hjälp och stöd kring hållbarhetsarbetet.

Utöver de nya kraven på lagstadgad hållbarhetsrapportering, växer anspråken från beställarsidan och samhället i snabb takt på att företag kan visa på sitt samhällsengagemang och långsiktiga arbete med hållbarhetsfrågor.

– Många företag vill gärna arbeta mer strukturerat med hållbarhet, men vet inte riktigt hur eller var de ska börja. För dem, och för de som numera har lagkrav på sig att hållbarhetsredovisa kan den här vägledningen vara till en stor hjälp, säger Nina Björstrand, hållbarhetschef på Sharing Capabilities.

Hållbarhetsredovisningen ska innehålla information om miljö, personal, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och hur otillåten påverkan som korruption hanteras. Vägledningen ska hjälpa till företag att redovisa detta, men är också tänkt att bistå i det övergripande hållbarhetsarbetet.

- Det har varit både roligt och utvecklande att vara en del i detta projekt. Genom vägledningen har vi på ett strukturerat sätt skapat vår första hållbarhetsredovisning och tagit vårt hållbarhetsarbete till ytterligare en ny nivå vilket är avgörande för vår långsiktighet på marknaden, säger Hanna Lindskog, chef kommunikation och marknad, Åke Sundvall AB.

Det färdiga dokumentet är indelat i fyra delar; en mall där företaget själv fyller i hållbarhetsredovisningen, en manual för hur man går tillväga, en beskrivning av begrepp och parametrar som används i arbetet, samt en del som innehåller referenser och källor.

- Hållbarhetsredovisningen ger nytta för företagen och dess intressenter om det görs på rätt sätt. Många företag är redan på väg, men kan behöva hjälp med strukturen. Den här vägledningen ger den hjälpen och då är det inte så svårt som man kan förledas att tro att hållbarhetsredovisa, säger Karl-Johan Brännström, kvalitetschef, Dipart.

För att säkerställa kvaliteten och användbarheten i vägledningen, som är framtagen av Sharing Capabilities, har teknik- och miljöutskottet hos Stockholms Byggmästareförening varit referensgrupp.

Ordförande är Jenny Winblad von Walter, Bonava Sverige AB, medan Anders Larsson, Stockholms Byggmästareföreningen, är sekreterare.


Kontakt