Artikel Digitalisera byggarbetsplatser

Publicerad

Se byggarbetsplatsers olika områdens mognadsgrad för digitalisering.
Det finns användbara digitala lösningar att använda på byggarbetsplatser.
Det finns användbara digitala lösningar att använda på byggarbetsplatser.

Det finns stor potential för att digitalisera byggarbetsplatser. I detta projekt var syftet att hitta områden på byggarbetsplatser med stor potential att utnyttja information i 3D modeller.

Projektet visar att dagens byggarbetsplatser har påbörjat digitaliseringsarbete – men att de flesta etableringar är traditionella när det gäller utformning och teknikinnehåll. Bland de redovisade resultaten finns ett antal identifierade och tänkbara digitala tillämpningar för en mer digital etablering.

Digitala tillämpningar inom kategorin "Uppkoppling"
 • Bra uppkoppling på hela etableringen, låg mognadsgrad.
 • Digitala tillämpningar inom kategorin "Visualisering av information"
BIM-kiosk, hög mognadsgrad
 • Informationsskärmar, hög mognadsgrad
 • Touchskärmar, hög mognadsgrad
 • Dynamisk 3D-APD, hög mognadsgrad
 • VR, hög mognadsgrad
 • AR, låg mognadsgrad
 • Digitala byggskyltar, låg mognadsgrad
Digitala tillämpningar inom kategorin "Logistik"
 • Digital hantering av inventarier/utrustning, hög mognadsgrad
 • Digital liftpool, hög mognadsgrad
 • Digitala paketleveranser, medel mognadsgrad
 • Digitala tillämpningar inom kategorin "Utformning"
 • Platskontor/bodar med förberedda kanalisationer, medel mognadsgrad
 • Platskontor/bodar som är utformade för digitala tillämpningar, låg mognadsgrad
 • Digital besökslista, hög mognadsgrad
Digitala tillämpningar inom kategorin "Styrning och övervakning"
 • Digitala tillämpningar för styrning/övervakning (ex av grindar, belysning, vatten mm), medel mognadsgrad
 • Maskiner med sensorer, medel mognadsgrad
 • Arbetskläder med sensorer, låg mognadsgrad
Digitala tillämpningar inom kategorin "Drönare"
 • Finns flera olika digitala tillämpningar för drönare (ex besiktning/inspektion, dokumentation och inskanning), hög mognadsgrad.

Kontakt