Artikel Etablera återbruksanläggningar av byggavfall

Publicerad

Rekommendationer för att etablera återbruksanläggningar av byggavfall i medelstora städer.
Byggsektorn står för cirka en tredjedel av allt avfall som genereras per år. När det gäller att skapa en modell för återbruk av byggavfall i medelstora städer har det här projektet kommit fram till rekommendationer.
Byggsektorn står för cirka en tredjedel av allt avfall som genereras per år. När det gäller att skapa en modell för återbruk av byggavfall i medelstora städer har det här projektet kommit fram till rekommendationer.
Det här projektet har tagit fram rekommendationer för att etablera återbruksanläggningar i medelstora städer. Projektet rekommenderar:

Finansiering/ekonomi
Eftersom försäljningsintäkterna är låga i förhållande till kostnader menar projektet att återbruksanläggningar i dag inte kan drivas kommersiellt. Projektet pekar på att finansieringen av återbruksanläggningar behöver tillföras från det offentliga via arbetsmarknadsåtgärder och genom låga markhyror och liknande. Men tjänar enligt projektet på att utredas vidare.

Organisation och personal
För att inkludera hela byggprocessens värdekedja föreslår projektet utredning av konsekvenser av att bilda en ekonomisk förening. Föreningen startar då och äger ett bolag som sköter driften. I bolaget föreslår projektet att professionella arbetsledare med byggerfarenhet anställs. Vidare rekommenderar projektet att samarbetsavtal sluts mellan bolaget och aktörer som representerar arbetsmarknadsåtgärder.

Inflöde av produkter/material
För att säkerställa kontinuerligt inflöde av produkter och material är det en fördel att hela värdekedjan i byggbranschen ingår i verksamheten. Det bör utredas vidare till vilken utsträckning:

  • produkter/material kommer att levereras till återbruksanläggningen av bygg- och eller avfallsentreprenörer
  • återbruksanläggningen ska hämta produkter/material hos byggentreprenören
Det bör även finnas möjlighet för privatkunder att lämna material. Det kan ske genom att privatkunden lämnar material direkt till återbruksanläggningen eller via lokala återvinningscentralen.

Det kommunala avfallsbolaget en nyckelroll att spela genom att se till att det finns såväl fysisk plats att lämna produkter/material på och att det finns tillgång till rådgivning.

Försäljning
En återbruksanläggning bör vara öppen för både privat- och företagskunder. Företagskunderna står för möjlig storskalighet, till exempel att kunna sälja 200 fönster. Privatkunderna är i stället fler till antalet. Försäljning bör ske fysiskt och digitalt. Det är också viktigt att tänka på den egna geografiska regionen.

Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild) har en nationell marknadsplats där även regionindelning finns med: https://devccbuild.azurewebsites.net/sv/marknadsplats/ .

Lokalisering
En uppgift för planeringsavdelningen på kommunen bör vara att återkoppla bilden av nybyggnation och renovering och med det som utgångspunkt diskutera lämplig placering av återbruksanläggning med byggbranschens aktörer.

Ytbehov, logistik (både inflödet av produkter/material och tillgänglighet för kunderna) och möjliga befintliga lokaler är några kritiska frågor som behöver diskuteras kopplat till lokalisering för att hålla nere initiala kostnader.

Till sist föreslår projektet att det är bra att starta i liten skala, se till att möjligheten finns att växa ytmässigt i takt med utvecklingen av utbud och efterfrågan och att utvärdera verksamheten kontinuerligt.

Kontakt