Artikel Höj säkerheten i byggbranschen

Publicerad

Historisk data kan bidra till förebyggande säkerhetsarbete.
Branschen saknar i dag händelsedata i realtid som kan användas för analys och åtgärd för att höja säkerheten. I forskningen lyfter man tydligt fram möjligheterna med it-baserade hjälpmedel inom hälsa och säkerhet.
Branschen saknar i dag händelsedata i realtid som kan användas för analys och åtgärd för att höja säkerheten. I forskningen lyfter man tydligt fram möjligheterna med it-baserade hjälpmedel inom hälsa och säkerhet.
Tyvärr sker många olyckor inom byggbranschen. Branschen saknar i dag händelsedata i realtid som kan användas för analys och åtgärd. I forskningen lyfter man fram möjligheterna med IT-baserade hjälpmedel.

Syftet med den här förstudien var att är identifiera och utvärdera teknologier för att se hur man med hjälp av dessa skulle kunna höja säkerheten. Fokusområden är säkerhetsavstånd, ensamarbete samt buller/damm/vibrationer.

För respektive område har projektet tittat på vilka typer av teknologier som finns, och föreslagit hur olika lösningar skulle kunna skapas. Byggbranschen innebär ofta utsatta miljöer varför nya anpassade och tåliga lösningar behöver tas fram.

Förstudien har visat att det finns många beprövade teknologier som är tillämpbara även i byggbranschen.


Kontakt