Artikel Ökad trygghet med ljustavla på arbetsfordon

Publicerad

Nu finns en fordonsmonterad ljustavla som syftar till att förbättra arbetsmiljön.
En fordonsmonterad ljustavla har utvecklats i syfte att förbättra arbetsmiljön. Passerande fordonstrafik är en farlig komponent i en vägarbetares vardag som årligen leder till flera olyckor och incidenter.
En fordonsmonterad ljustavla har utvecklats i syfte att förbättra arbetsmiljön. Passerande fordonstrafik är en farlig komponent i en vägarbetares vardag som årligen leder till flera olyckor och incidenter.

Skanska har gemensamt med företaget ATA utvecklat en fordonsmonterad ljustavla i syfte att förbättra arbetsmiljön. Passerande fordonstrafik är en farlig komponent i en vägarbetares vardag som årligen leder till flera olyckor och incidenter.

Mellan 2003 och 2013 inträffade enligt Trafikverket 51 dödsolyckor vid vägarbeten med sammanlagt 56 omkomna, varav sex var vägarbetare. Detta har medfört att personalen känner en ökad trygghet och har en förbättrad arbetsmiljö.

Personalen upplevde att tavlan fungerat bäst på vägar där trafiken kommit nära arbetarna. Speciellt bra har produkten fungerat på landsvägar och motorvägar, där bilisterna ofta närmar sig arbetsplatsen i höga hastigheter.

Placeringen av tavlan har även möjliggjort att både stora och små bilar kan passera arbetsplatsen utan hinder samtidigt som personalen kan passera gående under tavlan utan att behöva gå ut i trafiken.

Att öka tryggheten för entreprenörer och trafikanter är en viktig del för att nå Trafikverkets med flera myndigheters, organisationers och företags nollvision för att ingen ska dö eller skadas i trafiken.


Kontakt