Artikel Geoteknisk BIM nu möjlig med CoClass

Publicerad

Nu finns koder för geotekniska objekt i CoClass-systemet vilket möjliggör klassning av undersökningsdata och tolkningar. Du hittar CoClass-systemet hos Svensk Byggtjänst.
Alla geotekniska objekt är nu helt BIM-kompatibla genom kodning i CoClass-systemet.
Alla geotekniska objekt är nu helt BIM-kompatibla genom kodning i CoClass-systemet.

Geotekniska modeller av undermarken och visualisering av alla borrhål är nu helt BIM-kompatibla. 

I projektet ”BIM i undermarksbyggande” har man implementerat geotekniska modeller, uppbyggda med hjälp av klassifikationssystem och formatstandarder, i olika verktyg och testat detta i ett antal pilotprojekt.

Den klassificeringsstandard som har använts för undermarken är CoClass. CoClass är det nya svenska klassifikationssystemet för all byggd miljö. Projektarbetet har lett fram till att även befintlig undermark och undersökningar gjorda i undermarken kan klassificeras i CoClass.

Detta i sin tur innebär att undermarken med tillhörande undersökningar kan samverka i en gemensam BIM för all byggd miljö.

Arbetet har resulterat i att klassifikationsstrukturer för undermarken har implementerats i den kommersiella applikationen av CoClass som administreras av Svensk Byggtjänst.

Spridningen av informationen om arbetet och resultatet från projektet har skett via ett stort antal seminarier, konferensbidrag, tidningsartiklar, bloggar samt webbportaler.

Spridningen har även skett genom att sammansättningen av projektgrupp och referensgrupp har varit bred och involverat personer från många olika organisationer och företag.


Kontakt