Artikel Stor potential återanvända torrskorpelera

Publicerad

Det finns stor branschnytta i att använda befintliga massor vid schakt- och terrasseringsarbete.
Nyttjandet av torrskorpelera bidrar till att minska miljöbelastningen för projekten då färre transporter till deponi och färre transporter till projekt krävs samt en minskad produktion av bergmaterial.
Nyttjandet av torrskorpelera bidrar till att minska miljöbelastningen för projekten då färre transporter till deponi och färre transporter till projekt krävs samt en minskad produktion av bergmaterial.

Genom att nyttja befintliga massor, torrskorpelera i det här fallet som projektet undersökt, får man klimat- och kostnadsbesparingar.

I samband med väg- eller husbyggnadsprojekt schaktar man jord och berg och utför terrasseringsarbete. Befintlig marknivå sänks eller höjs för att passa konstruktionen som ska byggas. Överblivet material, massor som istället kan användas där det verkligen behövs, fraktas bort och där terrassnivån ska höjas tillförs i stället material utifrån.

Nyttjandet av torrskorpelera bidrar till att minska miljöbelastningen för projekten då färre transporter till deponi och färre transporter till projekt krävs samt en minskad produktion av bergmaterial. 

Användandet av torrskorpelera är en outnyttjad resurs. Varför detta inte används i Sverige för återfyllning beror på bristande erfarenhet och kunskap samt risk för sämre kvalité på terrassytan. 


Kontakt