Artikel Undersökningsportal för förorenade områden

Publicerad

Undersökningsportalen är ett öppet tillgängligt stöd för alla som arbetar med förorenade områden.
Undersökningsportalen visar undersökningsprocessen, provtagningsmetoder och föroreningar, som stöd i arbetet med områden.
Undersökningsportalen visar undersökningsprocessen, provtagningsmetoder och föroreningar, som stöd i arbetet med områden.
Undersökningsportalen är ett stöd för de som arbetar med förorenade områden. Att undersöka förorenade områden är ofta komplicerat och kostsamt, felaktiga resultat leder dock till än större kostnader om beskrivningen av föroreningssituationen inte stämmer överens med verkligheten. Här finns hjälp.

På portalen finns en omfattande beskrivning av undersökningsprocessen, ända från att formulera syfte till att provtagning äger rum. Det finns beskrivningar både av den generella processen men också hur den behöver anpassas beroende på vilken typ av media som involveras i undersökningen. 

Provtagningsmetoder metoder inklusive fältinstrument beskrivs, i vilka situationer de är lämpliga, vad för typ av prov som erhålls, hur metoden används saker som är bra att tänka på och för och nackdelar med olika provtagare. Metoderna är indelade efter vilka media som ska provtas. 

Det finns även nya beskrivningar av olika typer av föroreningar. Hur de beter sig i miljön, vilka hälso- och miljörisker de utgör och vad som är bra att tänka på vid undersökningar. Dessutom finns kopplingar till Åtgärdsportalen och vilka åtgärdsmetoder som kan vara lämpliga för respektive förorening. 

I arbetet med att ta fram portalen har ett stort antal författare varit med och skrivit. En referensgrupp har varit med i utformningen och granskat publicerat. SGF vill rikta ett stort tack till dessa individer, och organisationer som bidragit med tid och kunskap. SGF vill även visa sin uppskattning till de organisationer som har bidragit med medel till arbetet.

För mer info om projektet följ länkarna i texten ovan. 

Kontakt