Artikel Klimatförbättringar vid infrastrukturprojekt

Publicerad

En samling exempel med åtgärder för klimatförbättringar i infrastrukturprojekt.
Klimatpåverkan från infrastrukturprojekt är betydande. I Sverige står den för ca 5-10 procent av väg- och järnvägstransporternas totala klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. En stor del av utsläppen från byggande av vägar och järnvägar kommer från tillverkningen av stål och betong som används i broar och andra byggnadsverk samt från användning av fossila drivmedel i själva byggprocessen vid t.ex. masshantering och dess transporter.
Klimatpåverkan från infrastrukturprojekt är betydande. I Sverige står den för ca 5-10 procent av väg- och järnvägstransporternas totala klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. En stor del av utsläppen från byggande av vägar och järnvägar kommer från tillverkningen av stål och betong som används i broar och andra byggnadsverk samt från användning av fossila drivmedel i själva byggprocessen vid t.ex. masshantering och dess transporter.
Klimatpåverkan från infrastrukturprojekt är betydande. I Sverige står den för ca 5-10 procent av väg- och järnvägstransporternas totala klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

En stor del av utsläppen från byggande av vägar och järnvägar kommer från tillverkningen av stål och betong som används i broar och andra byggnadsverk samt från användning av fossila drivmedel i själva byggprocessen vid t.ex. masshantering och dess transporter.

En viktig förutsättning i projektet var att så långt som möjligt beskriva möjliga klimatförbättringar baserat på praktiska exempel i genomförda projekt. Därför identifierades initialt ett antal fallstudier att utgå från, utifrån projektdeltagarnas och referensgruppens kännedom om branschutveckling och pågående och genomförda projekt.

Projektets slutresultat är en rapport med en samling exempel på åtgärder för klimatförbättringar i infrastrukturprojekt. Rapporten är utformad som ett interaktivt pdf-dokument där man kan klicka sig fram till det man är intresserad av. Observera att Adobe Reader bör användas för att alla funktioner ska fungera korrekt.

Kontakt