Nyhet Påverka Tillämpningsanvisningar BIM

Publicerad 27 sep. 2023

Var med och påverka hur samhällsbyggnadssektorn ska utbyta och lagra digital information genom hela livscykeln. Nu går den första delleveransen i projektet Tillämpningsanvisningar BIM ut på remiss till branschen.

Projekt i fokus Tillämpningsanvisningar BIM

Anna Martin Bell är projektledare för Tillämpningsanvisningar BIM.

Tillämpningsanvisningar BIM har som ambition att ta fram branschpraxis för digitalt informationsutbyte och -lagring utifrån etablerade standarder, och slutresultatet kommer att tillgängliggöras och förvaltas av Nationella Riktlinjer.

”Med användarvänliga tillämpningsanvisningar som går enkelt att orientera sig igenom, ska olika aktörer i branschen kunna hitta det stöd de behöver för att jobba enhetligt och effektivt med digital information, oavsett om det är i projekt eller förvaltning.” säger Anna Martin Bell, projektledare för Tillämpningsanvisningar BIM.

Från och med v.39 och tre veckor framåt kommer en länk till det första materialet som projektet producerat att finnas tillgängligt på Smart Built Environments webbplats. Alla som är intresserade bjuds in till att kommentera innehållet.

Läs mer om Tillämpningsanvisningar BIM.

Instruktioner Ta del av materialet

Projektet finansieras med stöd av SBUF och Smart Built Environment.
Här finns instruktioner om hur du granskar materialet.

Alternativ ...eller använd webbversionen

Allt material i remissen finns även att läsa som webbversion här.
Du kan också skicka dina remissvar på e-post till projektledare Anna Martin Bell.

Referensgrupp Var med och påverka

Anmäl dig även till projektets referensgrupp.