Nyhet Jämställdhetsprojekt i viktigt internationellt forum

Publicerad 10 okt. 2023

Hanna Johansson och Viktoria Sundquist deltar som talare i "LIS WOMAN" den 11 oktober kl. 16.30. I presentationen lyfts resultat från SBUF-projektet "En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch". LIS WOMAN är ett internationellt nätverk för kvinnor i ledningsnivå. 

 

Hanna Johansson och Viktoria Sundquist. Bild: LIS Woman

Var med i ett spännande internationellt forum "LIS WOMAN" där Hanna Johansson, Bygg Dialog och Viktoria Sundquist, Chalmers bidrar med resultat från projektet En jämställd byggprocess för en attraktiv byggbransch (13784).

Projektet har kartlagt vilka hinder och möjligheter som finns att bedriva effektivt jämställdhetsarbete på en byggarbetsplats och samtidigt nå underentreprenörer. De har också undersökt hur beställare kan kravställa effektivt för ökade jämställdhetsinsatser hos byggentreprenörer.

Styrning – effektivt jämställdhetsarbete är en ledningsfråga som kräver strategiska beslut från ledning.

Kompetens – Jämställdhetsarbete kräver grundläggande kunskaper om normer, maktstrukturer och machokultur. Gå från att tycka och tro till att kunna och veta.

Norm – aktivt arbete med normer byggd på öppenhet, inkludering, vänlighet och lyhördhet. Det finns många metoder och verktyg för att bryta machokulturen och omformulera byggarbetarnormen: alla ska få vara sig själva men inte på bekostnad av andra.

Agera – Jämställdhetsarbete är inte det som sker någon annanstans utan organisationer, grupper och individer behöver ta ansvar och agera. Ansvar innebär att våga se problemen, ta initiativ för inkludering och stå upp mot oönskat beteende. 

Ställ krav – kontraktet är en central del i byggbranschen och kravställning är ett effektivt verktyg för att påverka entreprenörer att arbeta för en mer jämställd byggprocess. Med krav på aktiva åtgärder, dokumentation och uppföljning injiceras förändring till ökad jämställdhet men beställaren behöver också stötta leverantören i utvecklingen. Diskrimineringslagen är tydlig och konkret och att ställa krav utifrån jämställdhet är en möjlighet med många fördelar.
 
Jämställdhetsarbete är ett långsiktigt förändringsarbete som består av många myrsteg och små framsteg snarare än snabba gigantiska förbättringar. Även små insatser skapar ringar på vattnet. Det gäller att ha respekt för att jämställdhetsarbete skapar motstånd. Men alla små steg tillsammans leder till stora förändringar.

Webbinarium LIS WOMAN

LIS WOMAN är en nätverksgemenskap för internationella kvinnor på ledningsnivå. Visionen är att modellera en sund, öppen och samarbetskultur där kvinnor påverkar och trivs, stimulerar modiga
dialoger och inkluderande beslutsfattande.