Nyhet Vilka projekt nomineras till Årets innovation?

Publicerad 01 feb. 2023

Årets innovation är utmärkelse som belönar bästa utvecklingsprojekten inom bygg-, installations-, och anläggningsområdet. Snart släpper vi årets nomineringar. Passa på att lära känna fjolårets vinnare!

Kan VR förbättra kunskapsåterföringen från produktionen till projektering? Den frågan svarade projektet på som den 12 maj 2022 mottog förstapriset Åres innovation – för bästa projektresultat från 2021 års SBUF-rapporter.

Under fjolåret fortsatte det drivas många viktiga projekt som förtjänar att uppmärksammas. Vissa av projekten sticker ut extra mycket och SBUF:s utskott vill lyfta dessa genom att nominerar dem till årets utmärkelse.

Projekten som nomineras till Årets innovation ska möta SBUF:s mål 

SBUF:s mål är att bidra till:

  • Långsiktig forskning – projekten baseras på tidigare och nya forskningsstudier
  • Hållbara företagsnära lösningar – vägledningar, checklistor, färdplaner
  • Forskningsrön – ny kunskap, innovationer
  • Konkret kunskap – implementerbara lösningar, prototyper, kompetensuppbyggnad som att finanseria doktorander

Vi berättar inom kort vilka projekt som har valts ut i år. Vinnaren avslöjas på mötesplatsen "Årets innovation – för framtidens forskning", den 26 april i Stockholm. 

Medan du väntar vill vi gärna rikta ljuset mot fjolårets vinnare. Här ser du en film med Projektledarna Mikael Johansson och Mattias Roupé Chalmers Tekniska högskola. Sökande företag i projektet var NCC Sverige AB som också samarbetade med Peab, Skanska, GK Vent, och WSP har också medverkat i projektet.

Läs mer om Årets innovation och vinnarna under åren.

Film: Kan VR förbättra kunskapsåterföringen från produktionen till projektering?