Nyhet Golvsystemen har olika förutsättningar

Publicerad 15 dec. 2023

Problem med förhöjda emissionsnivåer eller förtvålning av lim i golvsystem har varit ett reellt problem under mycket långt tid. Det visar resultaten i projektet "Kartering av historisk skadefrekvens för golvbeläggning på betongbjälklag".

Problem med förhöjda emissionsnivåer eller förtvålning av lim i golvsystem har varit ett reellt problem under mycket långt tid. Ett stort antal studier har genomförts för att beskriva och förstå problemen och flera åtgärder har gjorts inom byggbranschen för att minska risken för dess uppkomst samt effekt. Problematiken är dock komplex och en produkt av samtliga materials inverkan och då allt från lim, mattor avjämning och betong ändrats över tid saknas en fullständig bild över kausaliteten kring problematiken.

Tydligt är att varje system måste beaktas enskilt eller på adekvat gruppnivå, tex typ av mjukgörare i plastmatta kemisk bas i lim, mattans täthet, typ av avjämningsmassa och betongens täthet och alkalitet. Att det inte finns en generellt kritisk fuktnivå är tydligt och dessa måste tas fram för respektive materialkombination eller materielsystem för att möjliggöra en kostnads och klimat optimering för systemen. Metodiken är även avgörande för att minska risken för framtida skadefall i och med nya att nya material når marknaden.

PROJEKT 14100 Kartering av historisk skadefrekvens för golvbeläggning på betongbjälklag

Läs projektets slutrapport.

Projektledare är Mikael Oxfall, NCC