Projekt 14008 Pågående Beständig betong med återvunnen ballast

Projekttid

Sammanfattning

Återvinningsgraden för bygg- och rivningsavfall är låg i Sverige idag och den del som återvinns är generellt i lågvärdiga applikationer. En möjlig högvärdig applikation är användning av de återvunna materialen som ballast i betong. Det övergripande syftet med projektet är att bygga upp bättre kännedom om återvunnen ballast och vilken eventuell påverkan sådan har på ny betongs beständighet, framförallt med avseende på ASR.

Detta utvecklingsprojekt avser att leda till kunskap som behövs för att sänka trösklarna för användning av återvunnen ballast i betong; dess aktiviteter ligger inom ramarna för befintliga standarder och regelverk och resultaten kommer därmed att vara direkt tillämpbara. Projektet kommer att ta fram riktlinjer till återvinningsföretag och betongbransch för hur återvunnen ballast till betong ska hanteras praktiskt.

Projektansvarig
  • Swerock AB
Projektledare
Relaterade projekt