Nyhet Automatisering och robotisering förändrar vårt sätt att arbeta

Publicerad 20 juli 2023

Hur drar vi nytta av nya tekniker när vi arbetar? Projektet "Säkrare fältprovtagning av asfalt" har arbetat med automatiserad och fjärrstyrd utrustning för att ge en säkrare arbetsmiljö. Se filmen från Bygg kompetens, och ta del av projektets resultat.

Skanska har undersökt om fältprovtagning av asfalt går att göra mer säker för provtagningspersonal genom att utveckla provtagningsutrustning som gör provtagning av asfalt automatiserad och fjärrstyrd. Du kan läsa om resultaten i slutrapporten från "Säkrare fältprovtagning av asfalt".

För att minimera trafikstörningarna tillåts ofta endast ett körfält i taget stängas, vilket ger osäker arbetsmiljö. Man vill gärna ta prov på hela körfältets bredd och skarven mot asfalten i intilliggande körfält för att verifiera kvaliteten. Flera moment vid provtagningen är manuella och kräver att personal befinner sig i direkt anslutning till provborrningsstället. Provtagningen kan mycket väl gå att fjärrstyra och automatisera. Det finns dock ett antal utmaningar i att automatisera provtagningen.

Lära känna resultaten närmare i Bygg kompetens, som lyfter hur automatisering och robotisering förändrar vårt sätt att arbeta. I filmen möter du projektledaren Martin Blohm, Skanska AB.

I avsnittet träffar du också Johan Jonasson, Inomec som berättar om Hjälpmedel för automatisering av tunga lyft (Smart Built Environment) och Viveca Wallqvist, Rise med projektet Automatiserad vägdrift (InfraSweden)

Passa gärna på att se tidigare avsnitt i serien Bygg kompetens! 

Läs slutrapporten för Säkrare fältprovtagning av asfalt