Nyhet Årets innovation 2019

Publicerad 18 maj 2020

Årets innovation inom byggbranschen tar avstamp från Hallandsåsen

Nu behöver man inte borra hål i något som ska vara vattentätt såsom till exempel en betonginklädnad, så kallad förstörande kvalitetsprovning. Det kan ersättas med oförstörande provning.

Årets innovation inom byggbranschen går till ett projekt som visar att man inte behöver borra hål i något som man vill ska vara vattentätt. I stället kan man ersätta det med så kallad ”oförstörande provning”. Det har ett SBUF-finansierat projekt kommit fram till. Projektledare för projektet ”Oförstörande produktionskontroll av bakfyllnad i tunnlar av prefabricerade tunnelelement” är Robert Sturk från Skanska.

– Det här är ett av de mest spännande utvecklingsprojekt jag deltagit i. Vi genomförde projektet parallellt med att vi drev tunneln i Hallandsås och resultaten kunde implementeras med en gång. Hallandsåsprojektet är speciellt för mig eftersom jag jobbade där i många år, det har också generellt bidragit till att vi lärt oss mycket om att driva tunnel i komplexa förhållanden. Med det här resultatet kan vi verifiera kvaliteten på produkten enkelt, snabbt och med hög precision utan att skada den, säger Robert Sturk.

Motiveringen lyder

”Projektet har utvecklat en metod för kvalitetskontroll av betongtunnlar. Användningen av oförstörande provning ökar säkerhet och tillförlitlighet hos den färdiga tunneln och gör att tekniska, miljömässiga och ekonomiska risker minskas vilket bidrar till ökad samhällsnytta.”

– Det känns ärofyllt och roligt att projektresultatet utnämnts till Årets innovation. Det är många som bidragit till det fina resultatet men Nils Rydén vid Lunds Tekniska högskola (LTH) som utvecklat tekniken behöver nämnas speciellt också, tycker jag.

BIP-koder för effektiv installationssektor

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) har för sjuttonde året tilldelat utmärkelsen Årets innovation. Övriga nominerade projekt var:

”Samverkan ETIM och BIP-koder för en effektivare installationssektor” och ”Utredning av funktionell uttorkningsnivå hos betong med mineraliska tillsatsmaterial.

Projektet inom installationsområdet har på ett spännande sätt kopplat ihop produktbeteckningar enligt den internationella standarden ETIM med så kallade BIP-koder som gjort att installatörer och projektörer kan göra tids-, kostnads- och kvalitetsvinster. För det projektet var Per Ström från Avantec Consulting AB projektledare.

Ett ytterligare nominerat projekt var ett kring uttorkningsnivå hos betong ”Utredning av funktionell uttorkningsnivå hos betong med mineraliska tillsatsmaterial”. Det handlar om modern, miljövänlig betong som med mineraliska tillsatsmedel är tät varför den enligt projektet tar längre tid att torka ut än traditionell betong. Projektets resultat visar att man med nya materialsammansättningar i golvkonstruktionen kan uppfylla uttorkningskraven vilket i så fall möjliggör minskad klimatpåverkan, ökad kvalitet och tidsbesparingar i produktionen. Projektledare för det projektet var Ted Rapp vid Byggföretagen.

Utnämningen till Årets innovation brukar ske vid en tillställning på Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i Stockholm. I år fick alla nominerade får äran, diplom och blommor skickat till sig. Det utvalda projektet får också en prissumma på 50 000 kr.

Finansierar och sprider forskning och utveckling för byggsektorn

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) finansierar och sprider forskning och utveckling för byggsektorn. Byggföretagens och Installatörsföretagens medlemsföretag kan söka bidrag till utvecklings- och forskningsprojekt från SBUF. SBUF tar också emot ansökningar från organisationerna Byggnads, Ledarna och Seko.

För att söka bidrag från SBUF så skapar man ett användarkonto på SBUF:s webbplats och lämnar in sin ansökan genom att göra en projektbeskrivning. På SBUF:s webbplats presenteras utvecklings- och forskningsresultat överskådligt för hela samhällsbyggnadssektorn.

Kontakt

  • Projektledare Rober Sturk, Skanska, robert.sturk@skanska.se, 010-448 44 96
  • SBUF:s vd Anders Freyschuss, anders.freyschuss@sbuf.se, tel: 070-593 49 49

Projekt 12725 Med avstamp från Hallandsåsen