Nyhet Anna fick utmärkelse för bästa papper

Publicerad 21 feb. 2022

Anna Af Hällström, doktorand vid Chalmers tekniska högskola har studerat hur man genomför projekt med hög samverkansnivå.

Anna Af Hällström, doktorand vid Chalmers tekniska högskola, har fått en utmärkelse för bästa paper vid Arcom-konferensen. 

Projektet har studerat hur man genomför projekt med hög samverkansnivå (eller så kallad Tidig entreprenörmedverkan (TEM)) när det gäller organisering av projektteamet, ansvarsfördelning och processer som effektiviserar byggprocessen.

Projektesultatet visar att det verkar finnas tydliga fördelar såsom tidsbesparing och minskad resursanvändning med att använda en samverkansmodell som Tidig entreprenörssamverkan (TEM).

Kontraktsformen är viktigt för Tidig entreprenörssamverkans-projekt, så är även sociala relationer i genomförande av projektet. Forskning har hittills fokuserat främst på kontraktsformer för samverkan och kommunikation, arbetssätt och digitala verktyg för samverkan. Relationen mellan beställare, konsult och entreprenören i projektering och utförande varit otydligare.

Även om kontraktsformen är viktigt, betonar forskningen att organisationsstrukturen och ansvarsfördelningen är också viktigt i projektet. Processen för att genomföra och säkerställa en hög grad av samverkan är viktig.

Anna är doktorand på Chalmers, finansierad av SBUF. Hennes bidrag I tävlingen hette “The Dark side of collaboration: the risks of strong ties in collaborative project networks”.

Projekteringsprocess i entreprenad med samverkansnivå Hög

The dark side of collaboration: The risks of strong ties in collaborative project networks (chalmers.se)